Add picture
119. Assorted Tempura (10 pcs)

119. Assorted Tempura (10 pcs)

With prawn tempura (3 pcs), yam, pumpkin, zucchini, sweet potato, aspa...
Add picture
120. Prawn Tempura (7 pcs)

120. Prawn Tempura (7 pcs)

Add picture
121. Vegetable Tempura (10 pcs)

121. Vegetable Tempura (10 pcs)

With yam, pumpkin, zucchini, sweet potato, asparagus.
Add picture
123. Yam & Prawn Tempura

123. Yam & Prawn Tempura

With prawn tempura (4 pcs), yam tempura (4 pcs).
Add picture
122. Yam Tempura (10 pcs)

122. Yam Tempura (10 pcs)