Makimono Tray (80 pcs)

Chopped scallop roll (8 pcs), California roll (8 pcs), BC roll (6 pcs), salmon maki (8 pcs), spicy tuna roll (8 pcs), negitoro roll (8 pcs), avocado roll (8 pcs), yam roll (8 pcs), house roll (8 pcs), dynamite roll (8 pcs).

$ 68